Een zuinig huis? Met het energielabel zie je het zo!

Bij het kopen of huren van een woning wilt u weten hoe energiezuinig de woning nu eigenlijk is. Met het energielabel ziet u door middel van indeling in klassen en kleuren in één oogopslag of een woning zuinig of onzuinig is ten opzichte van een vergelijkbare woning.

Sinds 1 januari 2015 is de energielabelwetgeving ingrijpend gewijzigd, waardoor er verschillende energielabels te onderscheiden zijn:

1. Voorlopig energielabel

Alle woningen in Nederland, die nog niet over een energielabel beschikken, krijgen van de overheid een voorlopig label toegekend. Het is gebaseerd op een aantal oorspronkelijke kenmerken van de woning, met verwachte aanpassingen. Dit label is niet afgemeld bij de overheid en heeft verder dan ook geen enkele waarde.

2.  Uitgebreid energielabel ( vanaf 1-1-2021 noodzakelijk )

Dit label is conform de BRL9500 (uitgebreide) methodiek, zoals deze tot 2015 toe gebruikelijk was. De opname van dit label geschiedt door een erkend EPA adviseur, de woningeigenaar hoeft hier verder niets voor te doen. Het energielabel geeft de energetische kwaliteit van de woning weer door een energie-index getal, oftewel de energiezuinigheid van de woning. Daarnaast wordt het label direct afgemeld. Tijdens de keuring wordt oa. de mate van isolatie en zuinigheid van installaties voor verwarming, warm water en ventilatie vastgesteld. Belangrijke informatie, want een energiezuinig huis zorgt niet alleen voor een lagere energierekening, maar biedt u ook meer wooncomfort. Dit label is oa. noodzakelijk voor het vaststellen van huurpunten.

Ivm drukte zijn de wachttijden langer dan normaal.

Waarom Woningkeur Surhuisterveen?

Onze diensten zijn verzekerd

Als één van de weinige organisaties op ons vakgebied beschikt Woningkeur over een beroepsaansprakelijkheid verzekering. Dat wil zeggen dat al onze diensten verzekerd zijn voor schade die ontstaat door een foutieve beoordeling van de inspecteur.

Ons kwaliteitsbeleid

Woningkeur hanteert een kwaliteitsbeleid op ISO 9000-niveau waarbij regelmatig interne en externe audits plaatsvinden. Wij zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied.

Rapportages NHG-erkend

Bouwtechnische rapporten van Woningkeur worden erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen.

“Echt een aanrader bij de aankoop van je woning, fijn contact en een man met veel ervaring!”

- Peter Kuipers