EPA maatwerk advies

De energielasten zijn een kostenpost waarmee we wel degelijk rekening moeten houden in de maandelijkse lasten van het huishouden. De gemiddelde Nederlander echter, houdt rekening met huur- of financieringslasten, maar zijn energielasten blijven onderbelicht. Door nú de mogelijkheden van energiebesparing te bekijken én toe te passen, kan de stijging van de energielasten beperkt worden. Met een uitgekiend programma berekenen wij wat de mogelijkheden voor energiebesparing in uw woning zijn.

Gelet wordt niet alleen op de mate van besparing, maar ook op de technische mogelijkheden in de woning en een verhoging van het wooncomfort van de bewoners. Vervolgens wordt het te investeren bedrag en de terugverdientijd hiervan berekend.

In een tijd waarin de energietransitie steeds meer inhoud en gevolgen krijgt is deze keuring een must voor uw nieuw te kopen woning!

Waarom Woningkeur Surhuisterveen?

Onze diensten zijn verzekerd

Als één van de weinige organisaties op ons vakgebied beschikt Woningkeur over een beroepsaansprakelijkheid verzekering. Dat wil zeggen dat al onze diensten verzekerd zijn voor schade die ontstaat door een foutieve beoordeling van de inspecteur.

Ons kwaliteitsbeleid

Woningkeur hanteert een kwaliteitsbeleid op ISO 9000-niveau waarbij regelmatig interne en externe audits plaatsvinden. Wij zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied.

Rapportages NHG-erkend

Bouwtechnische rapporten van Woningkeur worden erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen.

“Ontzettend fijn in contact, flexibel en meedenkend.
Helder en duidelijk rapport ontvangen. fijn om te weten wat je nou koopt en in het rapport staat duidelijk aangegeven wat er direct gedaan moet worden, wat op termijn gedaan kan worden en wat je nog kunt doen om je woning te verbeteren.”

- Reinier Veenstra